Prosjektet skal finne frem til en modell for felles drift og anskaffelse av digitale innholdstjenester i bibliotek.

Prosjektet utvikler statistikk-løsningen BibStat for å bidra til økt innsikt og faktabaserte beslutningsprosesser.

Prosjektet skal senke tersklene for at tjenestene blir tatt i bruk og at overgangen dem imellom blirså enkel for sluttbrukeren som mulig.

Prosjektet skal bidra til at de digitale innholdstjeneste blir synliggjort og brukt av publikum.

Få siste nytt i din RSS-leser