250 folkebibliotek svarte på undersøkelsen

Takk til alle som tok seg tid til å svare på undersøkelsen vi sendte ut for en snau måned siden. Totalt har vi fått inn 250 svar fra folkebibliotek over hele landet + besvarelser fra fylkesbibliotekene.

Dette gir oss et svært godt utgangspunkt for å jobbe videre med forprosjektet og anbefale en modell for anskaffelse og drift av digitale innholdstjenester.

Prosjektgruppa skal nå gå i gang med å kvalitetssikre alle besvarelsene, så godt det lar seg gjøre. Deretter kan vi begynne å tegne et bilde av situasjonen nasjonalt sett per i dag og jobbe videre med hvordan vi kan samle all aktivitet til et enda bedre samlet nasjonalt tilbud!

Selv om undersøkelsen skal kvalitetsikres før endelig bruk i det videre arbeidet, kan vi allerede nå avdekke noen observasjoner:

  • Ca. 80% av folkebibliotekene tilbyr digitale innholdstjenester per i dag.
  • PressReader er den tjenesten som tilbys av flest, med Filmoteket på en god nummer to.
  • Av de som ikke tilbyr digitale innholdstjenester skyldes det i hovedårsak tid og økonomi.
  • Nær 3 av 4 folkebibliotek som tilbyr digitale innholdstjenester regner med å bruke det samme eller mer i årene som kommer på denne delen av medietilbudet. Kun ett folkebibliotek regnet med å bruke mindre av mediebudsjettet på digitale innholdstjenester.
  • De færreste setter av penger til markedsføring, men bruker 1-1 veiledning, plakater, infoskjermer, nettsider og sosiale medier.
  • Over halvparten av landets folkebibliotek forholder seg kun til statistikken i forbindelse med rapportering til Nasjonalbiblioteket, Rundt 25% oppga at de brukte den aktivt til vurdering av videre drift av de digitale innholdstjenestene.

I tillegg kom den inn 78 ulike kommentarer/betraktninger som vi gleder oss til å se nærmere på gjennom sommeren.

Tusen takk til alle som tok seg tid til å svare på undersøkelsen!