Anskaffelse og drift

Gjennom etableringen av et nasjonalt bibliotek-konsortium, kalt Bibliotek24, vil prosjekt Digin etablere en tjeneste for å få på plass nasjonale avtaler for digitalt innhold. Disse avtalene vil omfatte alle folkebibliotek og VGS-bibliotek.

Bibliotek24 vil være den operative driften mellom bibliotek og leverandører/utgivere, som utvikles av Prosjekt Digin. Målet er at Bibliote24 skal kunne driftes uavhengig av prosjektmidler fra prosjekt Digin fra 2024.

ConsortiaManager

Gjennom tjenesten ConsortiaManager bygger Prosjekt Digin opp en digital infrastruktur for distribusjon og anskaffelser av digitale innholdstjenester for både folkebibliotek og VGS-bibliotek.

Administrasjonsverktøyet ConsortiaManager ble utviklet i 2014 i nært samarbeid med Danskenes Digitale Bibliotek (Forløperen til Det Digitale Folkebibliotek). Løsningen, leveres i dag av den danske leverandøren Subscription People, og forenkler administrasjonen av et bibliotek-konsortium.

BibStat

Statistikkløsningen BibStat vil fungere som mottaker og formidler av statistikken fra de digitale innholdstjenestene. Prosjekt Digin vil gjennom prosjektperioden jobbe for at innhentingen av statistikk blir så enhetlig og automatisk som mulig.