Deltaker-status neste prosjektperiode

For at alle skal kunne være oppdatert, velger vi å legge ut statusen på hvem som har sagt ja...

Digin-rapporten

Vi nærmer oss slutten på dette forprosjektet som har gått gjennom 2021. Prosjektgruppa er stolte av arbeidet som er...

Velkommen til åpent digitalt allmøte

Prosjekt Digin legger snart bak seg et spennende og innholdsrikt år. Gjennom prosjektperioden har vi hatt mange gode samtaler...

«Save the date»

Så var ventetiden over og vi gleder oss til å presentere resultatet av arbeidet med prosjekt Digin. Den 1....

Vi nærmer oss en høring

Vi skriver oktober og i følge prosjektplanen skal en modell være klar for høring. Grovskissen til modellen er klar,...

Nasjonalt sammendrag av Digin-undersøkelsen

Som et ledd i prosjekt Digins forsøk på å legge frem en mulig modell for felles drift og anskaffelse...

Status før vi går i sommerferie

Prosjekt Digin har kommet godt i gang og er i rute for å komme opp med et forslag til...

Møte med Det Digitale Folkebibliotek

De siste dagene og ukene har prosjektgruppa hatt flere spennende møter med diverse aktører nasjonalt og internasjonalt. Noen av...

250 folkebibliotek svarte på undersøkelsen

Takk til alle som tok seg tid til å svare på undersøkelsen vi sendte ut for en snau måned...

Politisk utvalg presentert for prosjektet

I dag presenterte prosjektleder Trygve Kikut prosjektet for hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett i Vestfold og Telemark...