Møte med Norgesfilm

I dag har prosjektgruppa hatt møte med Norgesfilm om automatisk innhenting av statistikk fra tjenesten Filmoteket. Det jobbes nå...

«Save the date»

Så var ventetiden over og vi gleder oss til å presentere resultatet av arbeidet med prosjekt Digin. Den 1....

Digital satsing i Sverige

Teknologien gjør det mulig å oppnå tilgang og likeverd, og nå vil svenskene ha et digitalt løft. Dette kommer...

Nasjonalbiblioteket støtter Digin

Prosjekt Digin har blitt tildelt 1,5 millioner kroner i støtte til Prosjekt Digin for 2022. Tildelingsbrevet hadde ingen føringer,...

Kandidat til e-konkurranse 

Digin er valgt ut som kandidat til e-kommune-prisen “Årets prosjekt”.   Både imponerende og inspirerende! Digins innfallsvinkel med å gå fra å låne ut...

Tilbakeblikk på Bibliotekmøtet 2022

Etter ett år med prosjektarbeid hvor kontakten med sektoren primært har vært på Teams, var det svært hyggelig å...

Innhold – hvilket innhold?

Digitale innholdstjenester i folkebibliotek. Hva betyr det? Her får du vite mer om hva slags type innhold vi snakker...

Digitalt innhold blir løftet til topps

Kulturministerens høyre hånd er orientert om innbyggernes behov for tilgang til digitalt innhold i folkebibliotek, og om løsningene som...

Adjø forprosjekt, hallo hovedprosjekt

Prosjektgruppa takker alle for tillitten til å fortsette arbeidet med prosjekt Digin. Vi leverer i disse dager inn sluttrapporten...

Deltaker-status neste prosjektperiode

For at alle skal kunne være oppdatert, velger vi å legge ut statusen på hvem som har sagt ja...