Møte med Norgesfilm

I dag har prosjektgruppa hatt møte med Norgesfilm om automatisk innhenting av statistikk fra tjenesten Filmoteket. Det jobbes nå...

Prosjektsøknaden er sendt

I dag ble det trykket på "Send"-knappen for prosjektsøknaden om utviklingsmidler til felles drift av digitale innholdstjenester for bibliotek. Det...

Prosjektet mottar støtte fra Nasjonalbiblioteket

Etter at vi i februar i år sendte inn søknad om utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket har tiden gått sakte, men...

Årets viktigste undersøkelse er sendt ut

I går sendte vi ut spørreundersøkelsen som skal være med på å danne grunnlaget for driftsmodellen prosjektet skal sende...

Fra prosjekt til forprosjekt

Av og til legger Nasjonalbiblioteket med noen føringer i tildelingen av prosjektmidler. Prosjekt Digin er ikke noe unntak og...

Politisk utvalg presentert for prosjektet

I dag presenterte prosjektleder Trygve Kikut prosjektet for hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett i Vestfold og Telemark...

250 folkebibliotek svarte på undersøkelsen

Takk til alle som tok seg tid til å svare på undersøkelsen vi sendte ut for en snau måned...

Møte med Det Digitale Folkebibliotek

De siste dagene og ukene har prosjektgruppa hatt flere spennende møter med diverse aktører nasjonalt og internasjonalt. Noen av...

Status før vi går i sommerferie

Prosjekt Digin har kommet godt i gang og er i rute for å komme opp med et forslag til...

Nasjonalt sammendrag av Digin-undersøkelsen

Som et ledd i prosjekt Digins forsøk på å legge frem en mulig modell for felles drift og anskaffelse...