Møte med Norgesfilm

I dag har prosjektgruppa hatt møte med Norgesfilm om automatisk innhenting av statistikk fra tjenesten Filmoteket. Det jobbes nå...

Nasjonalbiblioteket støtter Digin

Prosjekt Digin har blitt tildelt 1,5 millioner kroner i støtte til Prosjekt Digin for 2022. Tildelingsbrevet hadde ingen føringer,...

Årets viktigste undersøkelse er sendt ut

I går sendte vi ut spørreundersøkelsen som skal være med på å danne grunnlaget for driftsmodellen prosjektet skal sende...

Digin-rapporten

Vi nærmer oss slutten på dette forprosjektet som har gått gjennom 2021. Prosjektgruppa er stolte av arbeidet som er...

Deltaker-status neste prosjektperiode

For at alle skal kunne være oppdatert, velger vi å legge ut statusen på hvem som har sagt ja...

Innhold – hvilket innhold?

Digitale innholdstjenester i folkebibliotek. Hva betyr det? Her får du vite mer om hva slags type innhold vi snakker...

Kandidat til e-konkurranse 

Digin er valgt ut som kandidat til e-kommune-prisen “Årets prosjekt”.   Både imponerende og inspirerende! Digins innfallsvinkel med å gå fra å låne ut...

Det nærmer seg forhandlinger

Høsten nærmer seg og med den kommer også de første forhandlingene som Bibliotek24 skal gjennomføre på vegne av samtlige...

Velkommen til åpent digitalt allmøte

Prosjekt Digin legger snart bak seg et spennende og innholdsrikt år. Gjennom prosjektperioden har vi hatt mange gode samtaler...

Slik var prosjektets første halvår

Da nærmer det seg sommer og vi ønsker å dele litt om hva som har skjedd så langt og...