Møte med Norgesfilm

I dag har prosjektgruppa hatt møte med Norgesfilm om automatisk innhenting av statistikk fra tjenesten Filmoteket. Det jobbes nå...

Prosjektet mottar støtte fra Nasjonalbiblioteket

Etter at vi i februar i år sendte inn søknad om utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket har tiden gått sakte, men...

Prosjektsøknaden er sendt

I dag ble det trykket på "Send"-knappen for prosjektsøknaden om utviklingsmidler til felles drift av digitale innholdstjenester for bibliotek. Det...