Digitalt innhold blir løftet til topps

Kulturministerens høyre hånd er orientert om innbyggernes behov for tilgang til digitalt innhold i folkebibliotek, og om løsningene som ligger i Digin-prosjektet.

Hovedutvalgsleder for kultur i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Maja Foss Five (Ap) har tatt initiativ til at statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann blir kjent med mulighetene i Prosjekt Digin. I orientering 8. mars kom prosjektleder Trygve Kikut inn på digital transformasjon i bibliotek, økonomi, innholdstyper, sikkerhet og personvern.

Tilgang for alle innbyggere

Kikut etterlyser ambisjoner for Norge som kunnskapsnasjon og hvilke informasjonskilder innbyggerne får tilgang til. Han illustrerte med tre eksempler fra tilfeldig valgte kommuner:

I Oslo får du tilgang via Deichman til for eksempel avistjenester, engelske lydbøker, musikk og vitenskapelige databaser. Bor du i Porsgrunn, har du tilgang til noe innhold. Bor du i Lillehammer, har du ikke disse tilgangene.

Lillehammer er ikke alene. Kikut pekte på at ett av fem folkebibliotek pr i dag ikke tilbyr innbyggerne noen digitale innholdstjenester utover ebøker og lydbøker. Dette viser spørreundersøkelse i forprosjekt Digin (2021), der over sju av ti folkebibliotek svarte.

Hele Norge – og Danmark

Vestfold og Telemark fylkesbibliotek er prosjekteier for Digin. Det er notert som positivt fra statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann at samtlige fylkesbibliotek + Deichmanske deltar aktivt inn.

Bohmann viste interesse for modellen som Digin jobber etter: Det Digitale Folkebibliotek i Danmark. Det har vært i drift i snart ti år. Digin vil samle, styrke og effektivisere gjennom ett felles nasjonalt innkjøpssamarbeid, som danskene.

Alle innbyggere i Danmark får tilgang til en basispakke av digitalt innhold i folkebibliotekene. Den danske staten finansierer tre kjernetjenester som i tekst og lyd gir tilgang til tusenvis av aviser og tidsskrifter, på ulike språk. Kikut la ikke skjul på at Digin trenger forutsigbar, stabil økonomi for å bygge opp en god innholdspakke til alle innbyggere i Norge.

Prosjekt Digin tar opp tråden med departementet i april, når avgjørelsen knyttet til utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket er klar og det er klart hvilke føringer som Nasjonalbiblioteket legger ved midlene.