Et likere og bedre digitalt bibliotektilbud

PRESSEMELDING

Det digitale bibliotektilbudet til landets innbyggere varierer i dag stort fra fylke til fylke, og fra bibliotek til bibliotek. Vestfold og Telemark fylkesbibliotek har nå fått støtte fra Nasjonalbiblioteket til et forprosjekt som skal utarbeide en modell for et likere digitalt tilbud over hele landet.

Prosjektet, som har fått navnet «Digin» har mottatt 950 000 kroner i utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket, med mulighet for nye 1.100.000 kroner til hovedprosjektet fra 2022.

– Vi er glade for at vår søknad om nasjonale midler til dette ble innvilget, og stolte over å få lede et prosjekt vi tror vil bidra til et enda bedre og mer fremtidsrettet bibliotektilbud for landets innbyggere, sier fylkesbiblioteksjef i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Mette Gjerdrum.

Bedre tilbud og brukeropplevelse
Innbyggernes medievaner er i hurtig endring, og for folkebibliotekene påvirker det mediesamlingene fremover. Flere har allerede begynt å kutte ut innhold på CD/DVD, og innhold som musikk, lydbøker og film vil slutte å eksistere i fysisk form i bibliotekene. Denne trenden ønsker fylkesbibliotekene å imøtekomme, og alle landets fylkesbiblioteker stiller seg derfor bak prosjektet som nå er i gang.

– Dersom folkebibliotekene fortsatt skal holde seg relevante for innbyggerne, må det digitale tilbudet forbedres. I dag er dette et resultat av mange ulike avtaler og løsninger. Vårt mål er å lage en modell for felles anskaffelse og drift av digitale innholdstjenester for landets biblioteker, som skal sikre at innbyggerne får et bedre og likere tilbud – og en mer sømløs brukeropplevelse, forklarer prosjektleder Trygve Kikut ved Vestfold og Telemark fylkesbibliotek.

Bredere digitalt tilbud fra 2022
Foruten de positive effektene for landets bibliotekbrukere, kan modellen prosjektet skal utvikle bidra til å frigjøre arbeidstid hos både fylkesbibliotekene og folkebibliotekene.

– Det er viktig at modellen vi vil anbefale bidrar til en rask merkbar effekt for folkebibliotekene. Vi skal derfor også berøre områder som markedsføring av tjenestene og teknisk utvikling i vår modell. Fremtidens digitale tilbud ved bibliotekene bør være kjente blant innbyggerne og enkle å benytte seg av, samtidig som ressursutnyttelsen i å utarbeide tilbudet er god, mener prosjektlederen.

Dersom alt går som planlagt, vil de første bibliotekene i kommuner som velger å delta i den nye driftsmodellen kunne tilby sine brukere et bredere tilbud av digitalt innhold som aviser, film, e-lydbøker og e-bøker allerede i august 2022.


For mer informasjon, kontakt:

Trygve Kikut, prosjektleder for Digin, rådgiver ved Vestfold og Telemark fylkesbibliotek

Mobil: 95242278 / e- post: trygve.kikut@vtfk.no