Markedsføring

Gjennom forprosjektet ble det klart at markedsføring mot sluttbrukere, i et ferdig etablert nasjonalt konsortium, anses for kostnadskrevende på et nåværende tidspunkt.

Digitale innholdstjenester må imidlertid formidles i en eller annen form for å bevisstgjøre sluttbrukere hvilke tilganger ens lokale bibliotek kan tilby. Bibliotek har en utfordring i å snu oppfattelsen som eksisterer i samfunnet om at biblioteks medietilbud er fysiske. Vi må gå vekk fra en mentalitet som henviser til at bibliotek låner ut, til en mentalitet som henviser til at bibliotek gir tilgang.

Ved å etablere nasjonale avtaler, sikrer prosjekt Digin like vilkår og krav til leverandører. Dette muliggjør blant annet videre tjenesteutvikling som synlighet i biblioteksøk. Den digitale infrastrukturen Digin bygger opp vil også gi tilgang på metadata som kan distribueres enhetlig til andre bibliotektjenester som nettsider og andre formidlingsplattformer gjennom et API.

Delprosjekt C

Dersom prosjekt Digin får midler fra Nasjonalbiblioteket vil det også jobbes videre med strategisk kommunikasjon, endringskommunikasjon og kjennskap.

Dette delprosjektet vil være tidsavgrenset til prosjektperioden og ikke en tjeneste i utgangspunktet er tenkt videreført inn i drift av Bibliotek24.