Møte med Det Digitale Folkebibliotek

De siste dagene og ukene har prosjektgruppa hatt flere spennende møter med diverse aktører nasjonalt og internasjonalt. Noen av hovedmålene for møtene er å knytte kontakter, men også lære av andre.

Møtene og kompetanseoverføringen er sammen med spørreundersøkelsen viktige momenter inn i prosjektgruppens arbeid med å etablere et forslag til en nasjonal modell for felles drift og anskaffelse av digitale innholdstjenester.

Nylig hadde to av tre fra prosjektgruppa møte med Glenn Leervad Bjørnhart. Her ble det svært tydelig hvor mye danske folkebibliotek faktisk bruker på å tilby digitale innholdstjenester til sine innbyggere. Det Digitale Folkebibliotek anskaffer digitale innholdstjenester årlig for rundt tilsvarende samme sum norske folkebibliotek har i totalt mediebudsjett, ebøker og lydbøker tatt med i beregningen.

Det Digitale Folkebibliotek har røtter tilbake til 2012, da kjent som «Danskene Digitale Bibliotek». Vi er derfor svært glade for at de også er interessert i hyppig dialog med prosjektgruppa. Nytt møte blir lagt til august, hvor vi kan trekke videre på deres erfaringer.

Agder fylkesbibliotek har lagt ut en video hvor Det Digitale Folkebibliotek orienterer om sin driftsform.