Nasjonalbiblioteket støtter Digin

Nasjonalbiblioteket. Foto: Gorm K. Gaare

Prosjekt Digin har blitt tildelt 1,5 millioner kroner i støtte til Prosjekt Digin for 2022. Tildelingsbrevet hadde ingen føringer, utover at midlene gis per år og det dermed må søkes på nytt i 2023.

De nye utviklingsmidlene og restmidlene fra forprosjektet gir Prosjekt Digin den økonomien som er skissert i søknaden for 2022. Vi takker Nasjonalbiblioteket for utviklingsmidlene og gleder oss til det videre arbeidet.

Nå som finansieringen er i orden for 2022 og avklaringen rundt eventuelle føringer er løst vil vi i løpet av uke 18 og 19 få sendt ut orientering til alle landets folkebibliotek og VGS-bibliotek om Prosjekt Digin og oppstarten av Bibliotek24.

Utsendingen av orienteringsbrevene skjer gjennom hvert enkelt fylkes kontaktperson.

Orienteringsbrevet til leverandører

Orienteringsbrevet til folkebibliotek og VGS-bibliotek