Statistikk

Et viktig styringsverktøy som må ligge til grunn for beslutningsprosessen ved driften, kan denne samkjøres eller hentes ut automatisk for umiddelbar presentasjon til alle? Prosjektet utvikler statistikk-løsningen BibStat for å bidra til faktabaserte beslutningsprosesser.