Status før vi går i sommerferie

Prosjekt Digin har kommet godt i gang og er i rute for å komme opp med et forslag til modell for et nasjonalt konsortium for digitale innholdstjenester i norske folkebibliotek.

Mandag 3. mai sendte vi ut spørreundersøkelsen for å avdekke hva og hvordan norske folkebibliotek i dag tilbyr digitale innholdstjenester. 260 bibliotek svarte og prosjektgruppa er i gang med å kvalitetssikre besvarelsene.

Besvarelsene til folkebibliotekene i Vestfold og Telemark er allerede kvalitetsikret. 20 av 22 bibliotek i Vestfold og Telemark svarte på undersøkelsen og her er tendensen at 1-3 prosent av mediebudsjettet går til innkjøp av digitale innholdstjenester (ca. 50 øre per innbygger), resten dekkes av fylkesbiblioteket.

Dersom Vestfold og Telemark er representative for resten av landet har norske folkebibliotek kun 20-25% av den kjøpekraften som danske folkebibliotek har. Det vil i så fall være en enorm utfordring for realiseringen av prosjektet, men det finnes likevel muligheter.

Fra møte til møte

I tillegg til datagrunnlaget spørreundersøkelsen gir er flere aktører i og utenfor vår sektor nyttige samarbeidspartnere for det videre arbeidet.

Prosjektgruppa har til nå hatt møte med Nasjonalbiblioteket, Unit, Biblioteksentralen, Det Digitale Folkebibliotek, Norgesfilm og Proquest. Flere av disse skal vi ha ytterligere samtaler med over sommeren.

Referansegruppa har også hatt sitt første møte, den blir en sparringspartner for prosjektgruppa til høstens utarbeiding av et forslag til modell for drift. Prosjektgruppa består av et svært godt utvalg av representanter fra folkebibliotek-sektoren.

  • Mildrid Liasjø (Trondheim)
  • Anders Førstøyl Futtrup (Skien)
  • Siri Vikse (Haugesund)
  • Mona Magnussen (Tromsø)
  • Ola Eiksund (Arendal)
  • Helle Vaagland (Deichman)

BibStat

Prosjektgruppa anser statistikkportalen BibStat som et viktig verktøy inn i et eventuelt samarbeid. Her kan statistikken fra digitale innholdstjenester samles og sammenstilles sammen med øvrig statistikk fra biblioteksektoren.

Vi jobber videre med å se på automatiserte prosesser for innsamling av statistikk fra tredjeparts leverandører, samt automatiske rapporter som kan gi en dypere inngang enn rene tall og grafer.

Dersom det går som vi håper blir BibStat både tidsbesparende og et nyttig styringsverktøy for bibliotekledere over hele landet.

Om BibStat

Statistikkportalen ble opprinnelig utviklet som et internt arbeidsverktøy for Vestfold og Telemark fylkesbibliotek, men har siden sin spede start sommeren 2020 vokst til å omfatte også Rogaland, Agder, Nordland, Trøndelag og snart også Vestland fylke.

Sommerferie

Nå går prosjektgruppa i feriemodus, men vi gleder oss samtidig til høstens spennende fortsettelse. Har du innspill til prosjektet må du gjerne sende oss en epost eller bruke kontaktskjemaet i bunnen av denne prosjektbloggen.