Styringsgruppa anbefaler selskapsform

Onsdag den 8. september kom beskjeden fra leder av styringsgruppa Mette Gjerdrum (fylkesbiblioteksjef i Vestfold og Telemark) om at styringsgruppa ønsker å gå for en etablering av Bibliotek24 som et interkommunalt selskap (IKS)

Anbefalingen følger med det ønsket som prosjektgruppa la frem tidligere i september.

Valget stod mellom kommunalt oppgavefelleskap og interkommunalt selskap. Selskapsformene har mange likhetstrekk, men siden flere elementer som kreves i et interkommunalt selskap uansett var ønsket inn i selskapsformen, ønsket prosjektgruppa å gå for en selskapsform som gjør Bibliotek24 til en mer uavhengig aktør i markedet og ikke administrativt underlagt én enkelt fylkeskommune (kontorkommune).

Dette mener prosjektgruppa er en retning som legger bedre til rette for en videre vekst av selskapet og plasserer Bibliotek24 i en god posisjon som forhandler med internasjonale selskap og kommersielle aktører om digitale innholdstjenester, på vegne av folkebibliotek og videregående skolebibliotek.

Som et interkommunalt selskap vil Bibliotek24 bli registrert som et eget foretak og det vil også bli behov for å etablere et eget styre (fagfolk), samt et representantskap (politikere).

For at Bibliotek24 skal bli endelig etablert som et IKS skal selskapsformen behandles politisk.

Bibliotek24 fortsetter derfor en stund til som et «selskap» juridisk underlagt Vestfold og Telemark fylkeskommune, driftet gjennom prosjekt Digin.