Teknisk utvikling

Prosjektet skal senke tersklene for at digitale innholdstjenester blir tatt i bruk og at overgangen dem imellom blir så enkel for sluttbrukeren som mulig. Med felles drift vil det kunne bli lettere å sy digitale innholdstjenester inn i den ordinære bibliotekdriften