Teknisk utvikling

Prosjektet skal senke tersklene for at digitale innholdstjenester blir tatt i bruk og at overgangen dem imellom blir så enkel for sluttbrukeren som mulig. Med felles drift vil det kunne bli lettere å sy digitale innholdstjenester inn i den ordinære bibliotekdriften

Gjennom prosjektperioden vil prosjekt Digin legge grunnen for en så enkelt driftssituasjon for Bibliotek24 som mulig. Gjennom to ulike utviklingsprosjekter vil prosjekt Digin bidra til enklere databehandleravtaler, mer sømløse tjenester og mer faktabaserte beslutninger.

Delprosjekt A – Single sign-on

Single sign-on vil gjøre bruk og drift av digitale bibliotekstjenester enklere og sikrere for både lånere, bibliotek/konsortie og tilbydere av digitale innholdstjenester. 

For lånere sikrer man at samme pålogging kan brukes på tvers av ulike bibliotekstjenester. Dette betyr at man slipper å opprette, huske og navigere i ulike kontoer til ulike tjenester.

Bibliotekene vil slippe å åpne for og vedlikeholde ulike autentisereinger, samt få et enklere forhold til personvernet da færre personopplysninger må videreformidles.

Delprosjekt B – BibStat

Se Statistikk