Velkommen til åpent digitalt allmøte

Prosjekt Digin legger snart bak seg et spennende og innholdsrikt år. Gjennom prosjektperioden har vi hatt mange gode samtaler med både leverandører, bibliotekarer, bibliotekledere, kommersielle aktører og konsortier.  Vi har også gjennomført en spørreundersøkelse for å avdekke hva som er situasjonen i folkebibliotekene når det kommer til digitale innholdstjenester. Her har vi fått innblikk i både økonomi og tilbud ved over 70% av landets folkebibliotek, men også hva slags innstilling de ulike bibliotekene har til den digitale transformasjonen mediesamlingen nå står i.

Prosjektgruppa har hatt god drahjelp i alle de gode og positive tilbakemeldingene vi har fått i prosjektperioden. Flere tilbakemeldinger har også gått på hvor mange utfordringer det er knyttet til nettopp det å samle alle folkebibliotek i et konsortium. Det er nok ikke uten grunn at det finnes få tilsvarende eksempler i verden på det danskene har fått til gjennom Det Digitale Folkebibliotek (DDF).

Til tross for at danske folkebibliotek har en helt annen økonomi enn hva som er tilfellet i Norge, har prosjektgruppa tatt utgangspunkt i nettopp denne modellen. Vi har deretter pusset og slipt på modellen slik at den kan passe best mulig inn i de norske økonomiske forutsetningene. Målet for prosjekt Digin har hele tiden vært å finne frem til en økonomisk forsvarlig modell for et nasjonalt konsortium, noe vi mener vi har klart.

Som Knut Skansen ved Deichmanske bibliotek uttalte i deres invitasjon til tilknytning til avtaler rundt kjernesystem og formidlingsløsninger, tror også vi at om vi blir mange som står sammen om dette får vi også de beste løsningene. Det ligger kanskje litt i tiden at vi samler oss rundt felles løsninger.

Dersom sektoren ønsker modellen velkommen, kan vi se for oss billigere avtaler med de ulike leverandørene, oppgaver som gjøres en gang et sted, et likere digitalt medietilbud og ikke minst tekniske utviklinger som gjør den digitale bibliotekopplevelsen mer sømløs for sluttbrukeren.

Dette krever imidlertid et oppriktig ønske fra både folke- og fylkesbibliotek og ikke minst villighet til å satse.

Nå inviterer vi alle fylkesbibliotek til å gå sammen om å ta Digin fra teori til praksis, gå fra fylkesvise innkjøp av digitale innholdstjenester til et felles konsortium. Prosjektet vil gå over to år og sisteåret (2023) vil åpne for at folkebibliotek også kan handle direkte gjennom konsortiet.

Vi takker for tilliten til gjennomføringen av prosjekt Digin og håper på fortsatt tillitt til å føre Digin fra teori til praksis.

Mvh

Trygve Kikut (Vestfold og Telemark fylkesbibliotek), Leon Bang-Hetlevik (Agder fylkesbibliotek) og Bjørn Kjetil Fredriksen (Rogaland fylkesbibliotek)

Prosjekt Digin – Digitalt allmøte den 1. desember klokken 12.00